ULUSLARARASI HUKUK/3-Uluslararası Hukukun Kaynakları

ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI

Hukukun kaynakları’ ifadesi, hukuk tekniği açısından, belli bir hukuk sisteminde geçerli olan kuralları belirlemeye yönelmiş ölçütleri karşılamak üzere kullanılır. Uluslararası hukukun kaynakları ifadesi de devletler açısından bağlayıcı, uyulması gereken kural türlerini ve uluslararası yargı organlarının kararlarına dayanak yaptığı kural ve ilkeleri anlatmak üzere kullanılır.

 Uluslararası hukukun asli kaynakları;

  • Uluslararası Andlaşmalar
  • Uluslararası örf ve adet kuralları (Teamül): Örf-adet kuralının oluşabilmesi için gerekli olan maddi unsur, belirli nitelikteki devlet uygulamalarının *genel, *tutarlı ve *kesintisiz olmasıdır. Bir örf-adet kuralının doğumu için belirli nitelikleri haiz bir uluslararası uygulamanın bulunması tek başına yeterli değildir. Buna ek olarak bu uygulamada öngörüldüğü biçimde davranmanın hukuken zorunlu olduğu inancının da yerleşmesi lazımdır.
  • Tamamlayıcı bir işleve sahip olan hukukun genel ilkeleri de, asli kaynaklardan kabul edilir.

Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları;

Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları, öğreti ve yargı kararlarıdır. Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde yargı organları, asli kaynaklardan çıkardıkları hükümleri uygularken, uluslararası hukuk alanında uzmanlaşmış yazarların eserleri ile uluslararası ve ulusal yargı organlarının daha önce vermiş oldukları kararlardan yararlanabilirler. Bunun yanında hukukun genel ilkelerinden sayılabilecek ‘hakkaniyet’in de, yargı organlarının başvurabileceği yardımcı bir hukuk kaynağıdır.

Uluslararası hukukun kaynaklarını bağlayıcılıkları 

Hukuk kaynakları kendi arasında bir hiyerarşi oluşturur. Bu hiyerarşi, bazı kuralların öncelikle uygulanacağını gösterir. Uluslararası hukuk kuralları hiyerarşisinde en üst sırada uluslararası andlaşmalar ile örf ve adet kuralları bulunur. Bu kurallar bağlayıcılık açısından eşit görülmekle birlikte, uygulamada aynı konuyla ilgili olmaları durumunda uluslararası andlaşmalar öne çıkar. Hukukun genel ilkeleri, hukuk boşluğu bulunduğu takdirde gündeme gelir. Yardımcı kaynaklar olan yargı kararları ve öğreti arasında açık bir hiyerarşi ilişkisi bulunmasa da, ilkinin biraz daha üstün görüldüğü söylenebilir.Kısaca Uluslararası Hukukun Kaynaklarının bağlayıcılık sırasını şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Uluslararası Andlaşmalar

2- Uluslararası örf ve adet Kuralları

3- Hukukun Genel İlkeleri

4- Yargı Kararları

5- Öğretiler (Doktrin)

Milletlerarası Hukuk Ders Notları İçin Tıklayınız

Uluslararası Hukuk Dersine ait Diğer Ders Özetleri;

1-Milletlerarası Hukukun Dayanağı

2-Uluslararası Hukuk Nedir? Klasik ve Modern Dönem Uluslararası Hukuk

3-Uluslararası Hukukun Kaynakları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: