ROMA HUKUKU/Borçların Genel Kısmı-3 (Ders Özeti)

BORÇLARIN GENEL KISMI-3 KUSUR KAVRAMI Borçluya “borcunu ifa etmediği için ve haksız fiil işlediği için kusur yükletilebilir. Eğer borçlu, borcunu

Devam