ROMA HUKUKU/Borçların Genel Kısmı-3 (Ders Özeti)

BORÇLARIN GENEL KISMI-3 KUSUR KAVRAMI Borçluya “borcunu ifa etmediği için ve haksız fiil işlediği için kusur yükletilebilir. Eğer borçlu, borcunu

Devam

ROMA HUKUKU/Borçlar Hukuku Giriş (Ders Özeti)

ROMA BORÇLAR HUKUKU Roma’nın hukuk düşüncesi en fazla Borçlar hukuku sahasında kendini göstermiştir. Bu hukuk dalı, modern hukuklara doğrudan doğruya

Devam