ULUSLARARASI HUKUK/ 2-Uluslararası Hukuk Nedir? Klasik ve Modern Dönem Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk Nedir? Uluslararası hukuk, ‘uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen ilke ve kurallar’ olarak tanımlanabilir. Uzun süre sadece devletlerin

Devam