Hukuk Fakültesi Ders Notları için Whatsapp Grupları

  Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak kullandığımız ders notlarını paylaşmak ve ihtiyacımız olan ders notlarına ulaşmak için böyle bir grupta buluştuk

Devam

ROMA HUKUKU/Borçların Özel Kısmı-1 (Ders Özeti)

Borçların Oluşumu Gaius, borçların meydana gelişine ait metninde borçların akitlerden ve haksız fiillerden meydana geleceğini yazmıştır. Bu ayrım doğru olmakla

Devam

ROMA HUKUKU/Borçların Genel Kısmı-4 (Ders Özeti)

BORÇLARIN GENEL KISMI-4   Alacağın Temliki Roma’da alacağın temliki “novatio” (yenileme) ile yapılır. Novatio borcu sona erdiren bir sebeptir. Modern

Devam

ROMA HUKUKU/Borçların Genel Kısmı-3 (Ders Özeti)

BORÇLARIN GENEL KISMI-3 KUSUR KAVRAMI Borçluya “borcunu ifa etmediği için ve haksız fiil işlediği için kusur yükletilebilir. Eğer borçlu, borcunu

Devam

ROMA HUKUKU/Borçların Genel Kısmı-2 (Ders Özeti)

BORÇLARIN GENEL KISMI-2 Parça Borcu(species) ve Nevi Borcu (genus) Parça borcu yeryüzünde tek olan belirli bir malın taahhüt edilmesidir. Şu

Devam

İdare Hukuku Test Soruları

1) 1982 Anayasasının yürürlükteki şekline göre Anayasa Mahkemesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçü TBMM, ondördü Cumhurbaşkanı

Devam