ROMA HUKUKU/Roma Toplumunun Yapısı (Ders Özeti)

YouTube Kanalımıza Abone olarak benzer paylaşımlar için destek olabilirsiniz..

Roma Toplumunun Yapısı

Roma Devleti, gens adı verilen toplulukların birleşmesinden oluşmuştur. Genslerin temeli de aileydi. Ancak aile bugünkü aile kavramından epey farklıydı. Aile başında Poter familias (baba) vardı. Poter familias olma hakkı yalnızca erkekte idi. Poter familias’ın hakimiyetinde ise filius familias (aile evlatları) vardı. Bunlar babanın evlatları, eşleri, torunları, hizmetçi ve köleleri idi. Poter familias’ın (baba) filius familias (aile evlatları) üzerinde sınırsız ve sorumsuz bir çok hakkı vardı. Ölüm cezası verme gibi. İşte bu aileler zamanla birleşerek gens leri oluşturdular. Her gens’in kendine ait arazisi, dini ve sınırlı siyasi müessesesi vardı. Gens lerin başında Dux yada Princeps adı verilen ve askeri, dini ve yargısal önderlik yapan kişiler bulunmaktaydı. Gens ler birleşerek curia yı, curia lar birleşerek tribüs u ve tribus lar ise birleşerek CİVİTAS ı oluşturdu.

AİLE–>GENS–>CURİA–>TRİBUS–>CİVİTAS

Her ne kadar birleşme yoluyla CİVİTAS olunmuş ise de gensler yapılarını koruyarak birleşmişler toplumsal alanda pek değişiklik yapmamışlardır.

Civitas’ın ortaya çıkmasından sonra kaynağı belirlenemeyen pek çok yabancı halk Roma ve çevresine yerleşti. Pleb adı verilen ve genslere mensup olan petriciilerin sahip oldukları hakların hiçbirine sahip olmayan yeni sosyal sınıf ortaya çıktı.

Patriiciler ve pleblerin işgücü ve askeri gücüne ihtiyaç olduğu için zamanla civitas tarafından imtiyaz verilmiştir. Daha sonra zamanla Etrüskler bölgeye hakim oldu. Etrüskler siyasi bir birlik oluşturup devlet olmanın temellerini attılar. Bu devlet krallık ile idare edildi. Krallık adı verilen dönemden sonra ayaklanma çıktı ve Kral devrildi. Etrüsklerin hâkimiyeti bitti. Bundan sonra bugünkü Cumhuriyete tam olarak benzememekle birlikte, Cumhuriyet denilen bir kral yerine iki consül’ün 1 yıl süre ile magistralık yaptığı yeni dönem oluştu. Cumhuriyet dönemi, devletin güçlendiği ve Roma’nın sınırlarının önemli ölçüde genişlediği bir dönemdir.

Cumhuriyet döneminde Roma oldukça fazla genişlemiş ve genişlemenin sosyolojik ve ekonomik sorunları baş göstermiştir. Bu sorunlarla uğraşmak Cumhuriyet müesseselerini yıpratmıştır. Zamanla consuller diktatörlük ilan etmişlerdir. Cesar (consul) yavaş yavaş cumhuriyet rejimini devirmeye çalışmıştır. Kendi yetkisini arttırırken cumhuriyet kurumlarının yetkilerini sınırlamıştır.

antik-yunan-roma-isyan-utopya-1

Cesar suikatte uğrayınca iktidar mücadelesi başlamıştı. Sonra Octourus geldi. Bir barış dönemi başladı. Bu dönem Roma Hukukunun gelişmesine ve kökleşmesini sağladı. Daha sonra zaten Roma Doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma kısa zamanda Kavimler Göçünün etkisiyle yok olurken Doğu Roma uzunca bir süre daha tarih sahnesinde kalırken Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılmıştır.

[/responsivevoice]

Roma Hukuku Ders Notları İçin Tıklayınız.

Roma Hukuku Diğer Ders Özetleri;

1-Roma Hukukunun Önemi
2-Roma Toplumunun Yapısı
3-Krallık Dönemi
4-Cumhuriyet Dönemi
5-İlk İmparatorluk Dönemi (Pricipatus)
6-Son İmparatorluk (Dominatus)
7-Iustinianus sonrası ve Modern Hukuka Etkisi
8-Dönemlere göre Roma Hukukunun Kaynakları
9-Roma Hukukunun Tasnifleri
10-Hak Çeşitleri, Hakkın Kazanılması ve Kaybedilmesi
11-Hak Kavramı-Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi
12-Roma Borçlar Hukuku Giriş
13-Roma Borçların Genel Kısmı-1
14-Roma Borçların Genel Kısmı-2
15-Roma Borçların Genel Kısmı-3
16-Roma Borçların Genel Kısmı-4
17-Roma Borçların Özel Kısmı-1
18-Roma Borçların Özel Kısmı-2
19-Roma Borçların Özel Kısmı-3

ROMA HUKUKU/Roma Toplumunun Yapısı (Ders Özeti)” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: