ROMA HUKUKU/Roma Hukukunun Önemi (Ders Özeti)

YouTube Kanalımıza Abone olarak benzer paylaşımlar için destek olabilirsiniz..

Roma imparatorluğu 1543 yılına kadar var olmuş ise de Roma Hukuku MS. 565 yılına kadar sürmüştür.

MS. 527 yılında imparator Iustinianus Roma hukukunu yeniden canlandırabilmek için önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda en önemli eser olan Corpus Iuris Civilis adındaki hukuk külliyatını ortaya çıkarmıştır. Bu külliyat o günden önceki hukuk kurallarını toplamak ve ihtiyaçlara uygun olarak yeni kurallar ilave etmek için oluşturulmuştur. Bu külliyat modern hukukun da kaynağı olmuştur.

justinian

Türkiye, Cumhuriyet’le birlikte iktibas yoluyla kanunlaşmaya gitmiştir. Batı Hukuku örnek alınarak onların kanunları tercüme edilip ufak değişiklikler ile kabul edilmiştir. Batı Hukukunun ise kaynağı Roma Hukuku’dur. Bu nedenle ülkemizdeki hukuk roma hukuku ile ilintilidir. Bununla birlikte hukuk kurallarının nasıl sonuçlar doğuracağı kanun koyucu tarafından kestirilemez. Kanun koyucu bunu hukuk tarihi ile kısmen de olsa kestirmeyi umar. Bu nedenle en önemli hukuk tarihi Roma hukukudur. Bundan başka hukuk kurallarının yorumlanması için de Roma Hukukunu bilmek gerekir. Çünkü hukuk kurallarını tarihte en iyi yorumlayan Roma Hukukçularıdır.

thomas_cole

“Avrupa’nın bugünkü hukuk düzenine erişmesindeki en büyük pay, hukukun rahat ve özgür biçimde işlenebilmesini sağlayan hukukçuların ve hukukla uğraşan düşünürlerindir. Temel bir hukuk sistemi olan Roma hukukunun yersel hukuklarla birleşmesi, Yeniçağ’dan itibaren Avrupa’daki hukukun gelişmesine daha akıcı ve akılcı bir yön vermiştir. Roma Hukuku, kıta Avrupası hukuk sistemlerini anlayabilmek için bir anahtar niteliğindedir. Roma Hukuku bugün özellikle kıta Avrupasında yürürlükte olan birçok özel hukuk sistemine ve bunların ana kurallarının büyük bir kısmına kaynak olmuştur. Bu nedenle, Roma Hukuku, bu hukuk sistemlerinin dayandığı temellerden biridir. Günümüzde, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre gibi ülkelerde yürürlükte olan özel hukuk kurallarının büyük bir kısmı Roma hukuku temellerine dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti de 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanıyla birlikte giriştiği kanunlaştırma hareketiyle birlikte, Batı Avrupa ülkelerinden birçok kanunu iktibas etmiş ve dolayısıyla hukuk sistemi itibariyle, Roma hukukuna dayanan Kıta Avrupası Hukuk Sistemi içine girmiştir.” [1]

Kaynakça:

1-Dr. Seldağ GÜNEŞ CEYLAN-(ROMA HUKUKUNUN GÜNÜMÜZ HUKUK
DÜZENLERİNE ETKİSİ) link

Roma Hukuku Ders Notları İçin Tıklayınız.

Roma Hukuku Diğer Ders Özetleri;

1-Roma Hukukunun Önemi
2-Roma Toplumunun Yapısı
3-Krallık Dönemi
4-Cumhuriyet Dönemi
5-İlk İmparatorluk Dönemi (Pricipatus)
6-Son İmparatorluk (Dominatus)
7-Iustinianus sonrası ve Modern Hukuka Etkisi
8-Dönemlere göre Roma Hukukunun Kaynakları
9-Roma Hukukunun Tasnifleri
10-Hak Çeşitleri, Hakkın Kazanılması ve Kaybedilmesi
11-Hak Kavramı-Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi
12-Roma Borçlar Hukuku Giriş
13-Roma Borçların Genel Kısmı-1
14-Roma Borçların Genel Kısmı-2
15-Roma Borçların Genel Kısmı-3
16-Roma Borçların Genel Kısmı-4
17-Roma Borçların Özel Kısmı-1
18-Roma Borçların Özel Kısmı-2
19-Roma Borçların Özel Kısmı-3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: