ROMA HUKUKU/ Iustinianus sonrası ve Modern Hukuka Etkisi

[responsivevoice voice=”Turkish Female” buttontext=”Sesli dinleyebilirsiniz”]

Roma Hukukunun Iustinianus’tan Sonraki Gelişimi ve Modern Hukuklara Etkisi

            Iustinianus’tan sonra Roma Hukuku tekrar bir gerileme dönemine girmiştir. Daha sonra ise canlandırılmaya çalışılmıştır. Bunun nedeni ticari ilişkilerin gelişmesi ve mahalli hukukların bu gelişmelerden doğan ihtiyaçlara cevap verememesidir. Helen Kültürünün etkisi ile yozlaşan roma hukuku ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap veremez niteliğe gelmeye başlamıştı. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar Avrupa memleketlerinin tekrar Roma Hukukuna yönelmesine neden olmuştur.

Skolastik Doktrin: Çalışma metodlarının skolastik metot, yani Ortaçağ metodu olması nedeniyle bu isimle anılır. Bu doktrin en önemli  özelliği bazı eserleri ve doktrinleri tartışılmaz bir dogma olarak kabul etmesidir. Felsefe alanında Aristo, Hukuk alanında Corpus Iuris Civilis ve ilahiyat alanında Tevrat ile İncil tartışılmaz bir biçimde kabul temel eser olarak görülmüştür.

a) GLOSSATOR’LAR: Glossator’lar, Corpus Iuris Civilis’i bir dogma olarak kabul ettikleri için sadece teorik açıklamalar yapıyorlardı. Bu dönemde Roma Hukuku alanında araştırmalar yapan ve dersler veren hukuk hocalarının metodu, Corpus Iuris Civilis’e glossalar (şerhler) yazmak şeklindeydi. Bu şerhler metin kenarlarına ya da satır aralarına yazılıyor ve bu yolla Corpuss Iuris Cİvilis’te geçen her kavram tek tek açıklanıyordu. 13. yüzyılda öyle bir noktaya gelindi ki artık açıklanacak konu kalmadığı için yapılan tüm çalışmalar bir kitapta (Glossa Ordinaria) toplandı.

b)POSTGLOSSATOR’LAR (COMMENTATOR’LAR): Çalışma metodları glossatorlar ile aynı idi. fakat aralarındaki en önemli fark teorik çalışmalar ile yetinmeyip uygulamaya da ağırlık vermeleri idi. Mevcut ihtiyaçları karşılayacak şekilde şerh verirken örf ve adet hukukunu da göz önüne aldılar. Postglossatorlar Roma hukuku kendi dönemlerinde uygulanabilir kılmaya çalıştılar.

Glossatorlar ve Postglossatorlar tüm faaliyetlerini Bologna şehrinde (İtalya) yürüttükleri için bu şehir cazibe merkezi haline gelmiştir.

vittorio-emanuele-monument-rome-rome-palace-altare-della-patria-56886.jpeg

Roma Hukukun Müşterek Hukuk olarak Kabulü ve Kanunlaştırma Hareketlerine Etkisi

13.yüzyıldan itibaren Roma Hukuku, başta İtalya olmak üzere, Fransa, İspanya, Hollanda ve birçok Avrupa ülkesinde benimsenmeye başladı. Şöyle ki hakim önüne gelen bir olayda kendi ülkesinin örf ve adetlerinden yada milli kanunlarından yararlanıyor eğer hüküm bulamıyorsa müşterek hukuk olarak kabul gören Roma Hukuku uygulanıyordu. Roma Hukukunun bu şekilde Avrupa memleketleri tarafından benimsenip uygulamaya konulmasına “Roma Hukuku’nun iktibası” denir.

Almanya Roma hukuku en geç iktibas eden ve fakat en hızlı benimseyen ülkedir. Çünkü Alman kralları kendilerini Roma Krallarının varisi olarak görmekte ve bu nedenle de Roma Hukuku uygulamayı gönülde istemekteydiler.

[/responsivevoice]

 

Roma Hukuku Ders Notları İçin Tıklayınız.

Roma Hukuku Diğer Ders Özetleri;

1-Roma Hukukunun Önemi

2-Roma Toplumunun Yapısı

3-Krallık Dönemi

4-Cumhuriyet Dönemi

5-İlk İmparatorluk Dönemi (Pricipatus)

6-Son İmparatorluk (Dominatus)

7-Iustinianus sonrası ve Modern Hukuka Etkisi

8-Dönemlere göre Roma Hukukunun Kaynakları

9-Roma Hukukunun Tasnifleri

10-Hak Çeşitleri, Hakkın Kazanılması ve Kaybedilmesi

11-Hak Kavramı-Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi

12-Roma Borçlar Hukuku Giriş

13-Roma Borçların Genel Kısmı-1

14-Roma Borçların Genel Kısmı-2

15-Roma Borçların Genel Kısmı-3

16-Roma Borçların Genel Kısmı-4

17-Roma Borçların Özel Kısmı-1

18-Roma Borçların Özel Kısmı-2

19-Roma Borçların Özel Kısmı-3

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: