ROMA HUKUKU/İlk İmparatorluk Dönemi (Pricipatus)

Bu dönemde devlet organları yine magistra, senatus ve halk meclisidir. Bu dönemde halk meclisi güç kaybetti. Senatus ise güç kazandı. Ancak asıl gücü magistra kazandı. İlk imparatorluk dönemini başlatan  Agustos, yeni bir siyasi rejimin temellerini atmakla beraber, Cumhuriyet müesseselerine dokunmadı.

İlk İmparatorluk (Pricipatus) Dönemi Magistra: 

Consullük başta olmak üzere bütün magistralıklar muhafaza edilmekle birlikte, diğer magistraların sahip oldukları tüm yetkilere sahip bir magistralık oluşturuldu. Buna da princeps  Princepsler sahip oldukları hakları gün geçtikçe arttırdılar ve Senatus ile halk meclislerinin yetkilerini ele geçirdiler. Princeps’ler asker topluyor, orduyu idare ediyor, savaş ve barışa karar veriyor, yargılama yapıyor, istediği davaya müdahil oluyordu. Kanun koyma yetkisi yoktu. Ancak beyanname yayınlayabiliyordu. Bu beyannameler zamanla kanun gibi oldu. Bu dönemde devletin iki hazinesi oldu. Aa) AERORİUM: Senatus ve halka ait idi.  Bb) ASCUS:Princeps e aittir ve devlet işlerinde dilediği gibi kullanabilir. Princepsler ömür boyu görevde kalırdı. Princepsleri senatus seçiyordu. Princepslerin yanında cumhuriyet dönemi magistraları da vardı. Ancak bunlar consul olarak görev yapıyordu.

Bu dönemde proetorluk işlevini korudu. Roma hukuku gelişmeye devam etti. Zamanla princepslerin davaları kendi memurlarına göndermesi ve beyanname yayımlamayı durdurması proetorluğu da bitirdi. Her preotor kendi beyannamesini yayımlarken zamanla yayınlanan beyannameler birbirlerinin aynısı olmaya başladı. Bu nedenle beyannamelerdeki temel ilkeler ve kurallar tespit edilerek “dondurulmuş beyanname”  “edictum Repetum”  olarak yayınlandı ve göreve gelen her preator bunu yayınlamak zorunda kaldı.

İlk İmparatorluk (Pricipatus) Dönemi Halk Meclisleri:

Görevleri azalmıştır. Roma Devleti içinde yaşayan herkese vatandaşlık verilmesiyle toplanamaz hale gelmiştir.

İlk İmparatorluk (Pricipatus) Dönemi Senatus:

Halk meclisi zayıflayınca senatus güçlendi. Magistrayı seçme ve kanun yama görevlerini aldı. Zamanla magistraların güçlenmesi Senatusun önemini yitirmesine yol açtı. Princepsler güçlenince senatus un hazinesini de kendilerine aldılar. Kanun yapmak da artık tasarı sunan magistranın oldu.

İLK İMPARATORLUK (PRİNCİPATUS) Dönemi Roma Hukukunun Özellikleri

Ius Civile ihtiyaçlara uygun olarak değişmeye devam etmiştir. Praetorlar hakkaniyete uygun kararlar vermeye devam ettiler. Ius Gentium gelişmeye devam etti.

İlk imparatorluk dönemine “klasik hukuk dönemi” denir. Klasik dönem Roma Hukukunda gelişmelerin doruğa ulaştığı dönemdir. Bu dönemde çok hukukçu yetişmiştir ve çok sayıda eser ortaya koymuşlardır. İki tane hukuk okulu ortaya da çıkmıştır. Lobeo’nun kurduğu Proculiani ve Capitonun kurduğu Sabinieni

Dönemin en meşhur hukukçusu Gaius’tur ve eseri Institutiones’dir. Bu eser ile Roma Hukuku kökleşmiştir.

 

Roma Hukuku Ders Notları İçin Tıklayınız.

Roma Hukuku Diğer Ders Özetleri;

1-Roma Hukukunun Önemi

2-Roma Toplumunun Yapısı

3-Krallık Dönemi

4-Cumhuriyet Dönemi

5-İlk İmparatorluk Dönemi (Pricipatus)

6-Son İmparatorluk (Dominatus)

7-Iustinianus sonrası ve Modern Hukuka Etkisi

8-Dönemlere göre Roma Hukukunun Kaynakları

9-Roma Hukukunun Tasnifleri

10-Hak Çeşitleri, Hakkın Kazanılması ve Kaybedilmesi

11-Hak Kavramı-Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi

12-Roma Borçlar Hukuku Giriş

13-Roma Borçların Genel Kısmı-1

14-Roma Borçların Genel Kısmı-2

15-Roma Borçların Genel Kısmı-3

16-Roma Borçların Genel Kısmı-4

17-Roma Borçların Özel Kısmı-1

18-Roma Borçların Özel Kısmı-2

19-Roma Borçların Özel Kısmı-3

 

ROMA HUKUKU/İlk İmparatorluk Dönemi (Pricipatus)” için bir yorum

  • 21 Nisan 2018 tarihinde, saat 13:06
    Permalink

    Kısa öz olmuş ?

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nineteen + 13 =

%d blogcu bunu beğendi: