ROMA HUKUKU/Borçlar Hukuku Giriş (Ders Özeti)

ROMA BORÇLAR HUKUKU

Roma’nın hukuk düşüncesi en fazla Borçlar hukuku sahasında kendini göstermiştir. Bu hukuk dalı, modern hukuklara doğrudan doğruya tesir etmiştir. Bu nedenle modern hukukun tarihi ilkelerinin ve olayların hukukçular tarafından değerlendirilebilmesi için elverişli bir bilgi kaynağı oluşturur.

Borçlar Hukuku Özel hukukun borç kısmını düzenler.

Eşya Hukuku; mallar üzerindeki haklardır. Hakkı ihlal eden ilgili herkese karşı ileri sürebilir. Borçlar hukuku taraflar arasında sadece borçluya karşı ileri sürülebilir.

Bu ayrım hukuken vardır. Yoksa pratik bakımdan her iki hak benzerdir. Alım satım ve mülkiyetin nakli gibi. Her ikisinde de amaç mal elde etmek istemektir. Fakat alım satım “alacak hakkı” yaratır. Mülkiyetin nakli ise “ayni hak” yaratır. Ayni haklar sınırlı sayıda (numerus classus)dur. Oysa alacak hakkı sınırlı sayıda değildir. Genel kuralları belli oldukça fazla olan hukuk borçlar hukukudur.

Roma Hukukunun Modern Hukukları Etkileme Süreci

Dünyadaki devlet sayısı kadar ulusal hukuk sistemi bulunmakla beraber, bu sistemlerin hepsi birbirinden bağımsız ve çok farklı karakterlere sahip değillerdir. İktisadi, ticari, sosyal ve pratik ilişkilerin oldukça fazla olması hukuk sistemlerinin birbirlerine paralellik göstermesine ancak ulusal şartları da ekleyerek ufak farklılıkların yaratılıp uygulanmasına yol açmıştır.

Dünyada belirgin iki ana hukuk sistemi vardır. Bunlar anglo sakson sistemi (common law), ve kara avrupası sistemi (roma-germen) dir. Bunun dışında sosyalist hukuk, Sovyet devleti yıkıldıktan sonra yerine kurulan devletlerde liberal anayasalar benimsenmesi nedeniyle uygulanmamıştır. Keza İslam hukuku sistemi de dar alanda uygulanmaktadır. Günümüzde Avrupa Topluluğu ile karma hukuk sistemi benimsenmektedir.

pexels-photo-326709Roma Hukukunun canlanmaya başlaması 11 yüzyılda oldu. İtalya’nın Pisa şehrinde Digesta el yazması bulundu. Bu el yazması üzerinde glassotorlar ve postglassotorların şerhler vermesi, hukuk öğrenimi için bu digestanın kullanılması ve dönemde Romanın kültürel, ticari ve sosyal alanda Avrupa nın gözde mekanı olması nedeniyle Roma hukuku gelişmiş ve çevre ülkelere sirayet etmeye başlamıştır. Bu bağlamda hukuk mektebi kurulan Bologna şehrine Fransız, İspanyol ve alman öğrenciler gelerek hukuk öğrenimi almışlar ve ülkelerine dönerek Roma hukukunu yaygınlaşmasını ve müşterek hukuk olarak kabulü sürecini başlatmışlardır.

Borçlar Hukuku iki kısımda incelenir.

  1. Borçlar Genel Kısmı ; borç kavramı, borç bağı kurulması, borç ilişkisinin tarafları, borcun sona ermesi, borcun kaynağı gibi borç ilişkisinin tümünü kapsayan genel meseleler incelenir.
  2. Borçlar Özel Kısmı; sözleşme, haksız fiil, sözleşme benzerleri ve haksız fiil benzerleri olarak özel borç türleri incelenir.

Roma Hukuku Ders Notları İçin Tıklayınız.

Roma Hukuku Diğer Ders Özetleri;

1-Roma Hukukunun Önemi

2-Roma Toplumunun Yapısı

3-Krallık Dönemi

4-Cumhuriyet Dönemi

5-İlk İmparatorluk Dönemi (Pricipatus)

6-Son İmparatorluk (Dominatus)

7-Iustinianus sonrası ve Modern Hukuka Etkisi

8-Dönemlere göre Roma Hukukunun Kaynakları

9-Roma Hukukunun Tasnifleri

10-Hak Çeşitleri, Hakkın Kazanılması ve Kaybedilmesi

11-Hak Kavramı-Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi

12-Roma Borçlar Hukuku Giriş

13-Roma Borçların Genel Kısmı-1

14-Roma Borçların Genel Kısmı-2

15-Roma Borçların Genel Kısmı-3

16-Roma Borçların Genel Kısmı-4

17-Roma Borçların Özel Kısmı-1

18-Roma Borçların Özel Kısmı-2

19-Roma Borçların Özel Kısmı-3

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: