Medeni Hukuk/Pratik Çalışmalar-7

OLAY I

Ç’nin annesi ve babası vefat etmiştir. Bunun üzerine, sulh hukuk mahkemesi amcası A’yı, Ç’nin vasisi olarak tayin etmiştir. A, kendi işlerini geliştirmek için B bankasından bir miktar kredi çekmiştir. Bu kredi karşılığında Bay A, vasisi olduğu Ç’nin taşınmazı üzerinde B bankası lehine ipotek tesis etmiştir.

Soru

Aldığı kredi karşılığında A’nın, vasisi olduğu Ç’ye ait taşınmaz üzerinde banka lehine ipotek tesis etmesi mümkün müdür? Mümkün ise, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, eğer mümkün değil ise neden mümkün olmadığını açıklayınız.

Cevap

Ç’nin vasisi A’nın kendi işlerini geliştirmek için B bankasından aldığı krediyi teminat altına almak için Ç’nin taşınmazı üzerinde ipotek tesis etmesi; yasal temsilci ile temsil olunan arasında menfaat çatışması olduğunu ortaya koymaktadır. Böyle bir durumda, vesayet makamı (sulh hukuk mahkemesi) tarafından Ç’ye bir temsil kayyımı atanacaktır. Ç’ye ait taşınmaz üzerinde ipotek işleminin kayyım tarafından gerçekleştirilmesi gerekecektir. Sulh hukuk mahkemesince atanan kayyımın ipotek işleminin hüküm ifade edebilmesi için de vesayet makamının izni gerekecektir. Aksi halde ipotek işlemi geçersizlik yaptırımına maruz kalacaktır. İnceleme konusu olayda, bu izinlerin alındığına ilişkin herhangi bir veri mevcut olmadığından tescil edilen ipotek geçersiz olacaktır.

 

OLAY II

Bay K akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanarak vesayet altına alınmıştır. Bay K’nın vasisi Bay V, Bay K’ya ait yüklü menkul kıymetlerin tamamını satarak paraya çevirmiş ve eline geçen parayı kendi ihtiyaçları için harcamıştır.

Soru

Bay V’nin yaptığı işlemin geçerli olup olmadığını açıklayıp Bay K’nın zarara uğraması halinde zararın giderilmesi ile ilgili olarak başvurabileceği imkanlara ilişkin kendisine yapacağınız önerileri belirtiniz.

Cevap

Geçerlilik: MK. m. 462/f.2  göz önünde tutulmalıdır. Bu tarz bir işlem için söz konusu düzenleme uyarınca vesayet makamının izni gereklidir. İznin verilmemesi işlemin geçersizliğine yol açar. Olayda bu husus açık değildir. Bu yüzden vesayet makamının izninin bulunmaması ihtimalinde işlem geçersiz olmalıdır.

Sorumluluk: Bay K’nın uğradığı zarardan öncelikle vasisi Bay V sorumludur. Bununla birlikte Devlet de Bay K’nın uğradığı zararlardan ikinci derecede sorumludur. Yine vesayet makamının kusurlu olması halinde (işleme kusurlu bir şekilde izin vermişse), devletin kendisine rücu edebileceği hatırlanmalıdır. Ne var ki bu sorumluluk, doğrudan Bay K’nın başvurabileceği bir yol değildir.

 

Sitede 1.sınıfa ait dersler de faydalanabileceğiniz, Pratikler, Testler,  Sınav Soruları İçin Çalışma odasına uğrayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: