MEDENİ HUKUK/ Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

 

ŞARTLARI:

 • Evlat edinilen kişi ergin ya da kısıtlı olacak.
 • Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatı olacak.
 • Evlat edinilen (evlatlık) evliyse onun eşinin izni
 • Kanunda sayılan, aşağıdaki hallerden biri gerçekleşmiş olacak:
 • Evlat edinilecek kişi, bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından 5 yıl bakılmış olmalıdır.
 • Evlat edinilecek ergin ya da kısıtlı; küçükken evlat edinen tarafından 5 yıl süreyle bakılıp eğitilmiş olacak.
 • Evlat edinilenin en az 5 yıldan beri evlat edinmek isteyen kişi ile birlikte yaşıyor olacak ve buna ek haklı sebepler var olacak.

 

BU ŞARTLARA EK OLARAK; KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNE DAİR KURALLAR BURADA KIYASEN UYGULANACAKTIR. YANİ;

 • Evlat edinmenin evlatlığın yararına olması
 • Evli kişilerde uygulanan evlat edinme kuralları
 • Evli olmayanın tek başına 30+ ise evlat edinebilmesi
 • Evlatlıkla evlat edinen arası 18 yaş farkı kuralı
 • Evlat edinilenin rızasının aranması
 • Kısıtlı ise vesayet dairesinin izni
 • Ana babanın rızasına ilişkin hükümler ve istisnaları.

ERGİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNDE DE UYGULANACAKTIR…

pexels-photo-960829.jpeg

 

HER İKİ TÜR EVLAT EDİNME İÇİN DE;

EVLAT EDİNME İLİŞKİSİNİN SONUÇLARI

 • Evlatlık – evlat edinen arası soybağı kurulur.
 • Ana-babaya ait hak ve yükümlülükler evlat edene geçer. (Çocukla kişisel ilişki kurulması, velayet, çocuğun bakımı, eğitimi, temsil edilmesi, çocuk mallarının yönetimi vs…)
 • Evlatlık ile evlat edinen ve yakınları arasında evlenme yasakları işlemeye başlar
 • Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.
 • Evlatlık, evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen, isterse yeni bir ad verebilir.

 

 

EVLAT EDİNME İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ:

Kural: Evlat edinme ancak mahkeme kararıyla yapılabildiği gibi, sona ermesi de ancak mahkemeye iptal davası açmayla olabilir.

İPTAL SEBEBİ OLARAK NE ÖNE SÜRÜLEBİLİR?

 • Ya emredici hükümlere aykırılık olacak.
 • Veyahut rızası gereken birilerinin rızası eksik olacak.

İPTAL DAVASI İÇİN SÜRELER?

 • İptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl,
 • Her halükarda evlat edinmeden itibaren 5 yıl içinde iptal davasının açılması gerekir.

 

Medeni Hukuk Ders Notu İçin Tıklayınız

Diğer Ders Özetleri;

1- Medeni Hukukun Kaynakları

2-Dürüstlük Kuralı, İyi Niyet 

3-Hak çeşitleri

4-Gerçek Kişiler

5-Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması

6-Kişinin Ehliyeti-Fiil Ehliyetinin Sınıflandırılması

7-İkametgah, Hısımlık, İsmin Korunması

8-İsim ve İsmin Korunması, Cinsiyet Değişikliği

9-Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

10-Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar

11-Nişanlanma

12-Boşanma Nedenleri

13-Kanuni Mirasçılık-İradi Mirasçılık

14-Mirasın İntikali

MEDENİ HUKUK/ Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: