Medeni Hukuk Çözümlü Test-1

 

1.Tam ehliyetsiz olan A, kendisine ait bisikleti B’ye satmış ve onunla satım sözleşmesi imzalamışlardır. Daha sonra B, bisikleti C’ye satıp teslim etmiştir.
Olayla ilgili olarak hangisi doğrudur?

A) Vasinin onayı ile B malik olabilir.
B) İyi niyetli olan C, beş yıl sonra mülkiyeti kazanabilir.
C) İyi niyetli olan B, beş yıl sonra malik olabilir.
D) C, bedeli geri isteyebilir.
E) Sözleşmeler kurulmamıştır.

 

 

2.Haklar ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişisel haklar mutlak haklardandır.
B) Maddi veya gayri maddi mallar veya kişiler üzerinde geniş yetkiler veren haklara mutlak haklar denir.
C) Mutlak haklar sınırlı sayıdadırlar.
D) Mutlak haklar herkes tarafından ihlale açık haklardır.
E) Nispi haklar ancak tarafları arasında ileri sürülebilen haklardır.

 

 

3.A’nın, eşinin dayısının çocuğuyla hısımlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dördüncü derece yansoy kan hısımlığı
B) Dördüncü derece yansoy kayın hısımlığı
C) Üçüncü derece yansoy kayın hisımlığı
D) Beşinci derece yansoy kayın hısımlığı
E) Dördüncü derece altsoy kayın hısımlığı

 

 

I. Amacın gerçekleşmiş olması
II. İlk genel kurul toplantısının süresinde yapılmaması
III. Yönetim kurulunun oluşturulamaması
IV. Olağan genel kurul toplantısının üstüste iki kez yapılamaması
gerekir.

4.Yukarıdakilerin hangileri derneklerin sona ermesi hallerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I, II, III ve IV

5. Hâkimin yarattığı hukuk ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Olaya ilişkin çözüm örf ve adette yer almakta ise hakim hukuk yaratma yoluna gidemez.
B) Hâkimin hukuk yaratırken kıyas yoluna başvuramaz.
C) Hâkim hukuk yaratırken kanun koyucu
gibi davranmalıdır,
D) Hâkimin yarattığı hukuk hâkimi sadece
o olay için bağlar.
E) Hâkimin yarattığı hukuk kural dışı boşluk için söz konusudur.

6. Sınırlı ehliyetsizlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ayırt etme gücüne sahip kısıtlı kisilet sınırlı ehliyetsiz olamaz.
B) Ayırt etme gücüne sahip küçükler sınırlı ehliyetli olabilir.
C) Ayırt etme gücüne sahip hapis cezası almış kişiler sınırlı ehliyetsiz olabilirler.
D) Ayırt etme gücüne sahip erginler sınırlı ehliyetsiz olabilirler.
E) Ayırt etme gücüne sahip savurgan kişiler sınırlı ehliyetsiz olabilirler.

7.Resmî evlendirme memuru önünde yapılmayan bir evlilik aşağıdakilerden hangisi ile sakattır?

A) Mutlak butlan
B) Nisbi butlan
C) Yokluk
D) Iptal edilebilirlik
E) Tek taraflı bağlamazlık

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yasal mal rejimidir?

A) Mal ayrılığı
B) Mal ortaklığı
C) Mal birliği
D) Paylaşmalı mal ayrılığı
E) Edinilmiş mallara katılma

 

9.Aşağıdakilerden hangileri arasında kesin evlenme engeli bulunmamaktadır?

A) Ütsoy ile altsoy arasında
B) Kardeşler arasında
C) Amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında
D) Evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin yansoyu arasında
E) Evlat edinen ile evlatlığın eşi arasında

10.Vasi kural olarak kaç yıl için atanır?

A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 10

 

 

NOT: Çözümler video içerisindedir.

Sitede 1.sınıfa ait dersler de faydalanabileceğiniz, Pratikler, Testler,  Sınav Soruları İçin Çalışma odasına uğrayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four × three =

%d blogcu bunu beğendi: