İnsan Hakları Hukuku Ders Notları

“İnsan hakları olgusu, tüm insanların zaman ve mekana bağlı olmaksızın dokunulamaz bir takım hakları olduğu varsayımına dayanmaktadır. İnsan hakları düşüncesi temel olarak bireyin sınırsız devlet iktidarına karşı korunması amacına yönelir. Hiç şüphe yok ki bu temel, tarihsel süreçte düşünce dünyasının geçirdiği bir evrimin sonucudur. Herkesin, her zaman ve her yerde dokunulamaz ve vazgeçilemez bir takım hak ve özgürlükleri olduğu fikrinin meşruluk temellerini bu felsefi birikimde aramak gerekir. Bu düşünce doğrultusunda insan hakları, bütün insanların, sırf insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Başka bir deyişle, insan hakları; cinsiyet, etnik köken, dinsel inanç, servet gibi özelliklere bakılmaksızın herkesin sahip olduğu haklar bütününü ifade eder. Bu kapsayıcılığı, insan haklarının evrensel nitelikli olmasıyla yakından ilgilidir. Bu niteliğinin doğal sonucu olarak da, örneğin, bir hukuk düzeninin insan haklarının hiçbir türüne veya bir kısmına yer vermemiş olması, kişilerin bu haklara sahip oldukları gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır. İnsan hakları, evrensel nitelikte olmalarının yanı sıra diğer bütün haklardan ve doğrudan insan haklarını konu almayan hukuk kurallarına nazaran üstün ve öncelikli haklardır. İnsan hakları bu üstün konumunu, insan onurunu zedeleyen adaletsizlik ve haksızlık uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan özelliğinden almaktadır.”

İnsan Hakları Hukuku Ders Notları

YouTube Kanalımızdaki ders özetleri
İnsan Hakları
İnsan Hakları Hukuku Hoca notu
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı
insan_haklari_ifade_ozgurlugu_24
Umarım faydalı olur… sizlerde elinize geçen ders notlarını bizlere ulaştırırsanız buradan diğer arkadaşlara paylaşabiliriz. Desteğiniz için teşekkür ederiz…

2.sınıfın diğer ders Notları;

Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları için Tıklayınız.

Borçlar Hukuku (Genel) Ders Notları için Tıklayınız.

Ceza Hukuku (Genel) Ders Notları için Tıklayınız.

Hukuk Sosyolojisi Ders Notları için Tıklayınız.

İdare Hukuku Ders Notları için Tıklayınız.

İnsan Hakları Hukuku Ders Notları için Tıklayınız.

Milletlerarası Hukuk Ders Notları için Tıklayınız.

Türk Hukuk Tarihi Ders Notları için Tıklayınız.

İnsan Hakları Hukuku Ders Notları” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fifteen − eleven =

%d blogcu bunu beğendi: