İdari Yargılama Hukuku Ders Notları

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

“Anayasa koyucu tarafından yürütme organına ilişkin bölümde düzenlenen idare, toplumun günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti üstlendiğinden bireylerle doğrudan ilişki içindedir. Toplumsal yaşamda her an karşı karşıya geldiğimiz idarenin hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun hareket etmesinin sağlanması için denetlenmesi gerekmektedir. Başta anayasa koyucu olmak üzere kanun koyucu idarenin etkin şekilde denetlenebilmesi için çeşitli hukuki mekanizmalar öngörmüştür. Bazen bir temel hak ve özgürlük olarak karşımıza çıkan bu hukuki mekanizmalar bazen de idarenin yasama organınca veyahut da idarenin kendi birimlerince ya da başka idari birimlerce denetlenmesi şeklinde belirebilmektedir. İdarenin denetiminin, bu mekanizmalarla yeterince sağlanamaması durumunda yargısal denetim devreye girmektedir. Yargısal denetimin varlığı, temel hak ve hürriyetlerin korunması böylelikle de hukuk devleti ilkesinin sağlanmasının koşullarından biridir. Birden çok yargı düzeni olan ülkemizde, idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargı düzenindeki mahkemeler tarafından çözümlenmektedir. İdari yargı, yürütme ve idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetler ve hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerden zarar görenlerin zararlarının tazminini sağlar.”

Yrd.Doç.Dr. Şerife YILDIZ AKGÜL

 

 

İdari Yargılama Hukuku Ders Notları

idari yargı 1-7. haftalar

idari yargı 8-11. haftalar

idari Yargı

idari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: