Hukuka Giriş/Hukuk ve Hukukun Dalları (Ders Özeti)

HUKUK

İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı (uyulması zorunlu), genel, soyut ve sürekli kurallar bütünüdür. Hukuk kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır:
1) Müspet Hukuk (Pozitif hukuk-Yürürlükte olan hukuk): Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden verilen isimdir. Dogmatik hukuk bilimi yürürlükteki hukuku inceler.O halde müsbet hukuka Sadece yazılı olan hukuk kuralları ,örneğin kanunlar ,kanun hükmündeki kararnameler,tüzükler ve yönetmelikler değil yazılı olmayan hukuk kurallarıda yani örf ve adet hukukuda girer.
2) Mevzu Hukuk: Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan, yetkili bir makam tarafından konulmuş olan yazılı hukuk kurallarını ifade eder. Örf ve adet hukuku müspet hukuka dahil olup mevzu hukuk içinde yer almaz.
3) Tabii Hukuk (İdeal hukuk): Olması gereken (de lege feranda) hukuk kurallarını ifade eder.
4) Tarihi hukuk: Yürürlükten kalkmış olan hukuktur.

HUKUKUN DALLARI

hukukun-dalları-696x522.jpg

1) Kamu Hukuku

Devlet ile bir kişi veya diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına denir. Devlet ile kişinin girmiş olduğu bir hukuki ilişkinin kamu hukukuna dahil olabilmesi için devletin söz konusu ilişkiye kamu kudretinin sahibi olarak girmesi gerekir. Ör. Kamulaştırma işlemi bir kamu hukuku ilişkisidir. Taraflar arasında altlık üstlük durumu ortaya çıkar.

Kamu Hukukunun Alt Dalları

1) Anayasa Hukuku
2) İdare Hukuku
3) Ceza Hukuku
4-) Usul Hukuku

 • Medeni Usul Hukuku
 • İcra – İflas Hukuku
 • Ceza Yargılaması (muhakemesi) hukuku
 • Devletler Genel (umumi) Hukuku
 • Vergi Hukuku

2) Özel Hukuk

Bir kişi ile diğer bir kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuktur. Özel hukukta taraflar arasında eşitlik ilkesi söz konusudur.

Özel Hukukun Alt Dalları

1) Medeni Hukuk: Özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır.

 • Kişiler hukuku
 • Aile hukuku
 • Miras hukuku
 • Eşya hukuku

2) Borçlar Hukuku
3) Ticaret Hukuku

 • Ticari İşletme Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Şirketler Hukuk
 • Deniz Ticaret Hukuku
 • Sigorta Hukuku

4) Devletler Özel Hukuku

Bazı hukuk dalları ise karma niteliktedir:

1- İş Hukuku
2- Fikri Hukuk
3- Hava Hukuku
4- Bankacılık Hukuku
5- Toprak Hukuku
RättsutredningarRättsutlåtanden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: