Hukuk Başlangıcı Test-1

1) Aşağıdaki davranışlardan hangisi hem hukuk hem de ahlak kurallarına aykırıdır?

Correct! Wrong!

2) A, bir davette giymesi için gömleğini B’ye ödünç vermiştir. Sözleşmenin tarafları olan A ve B ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

3) TBMM, Anayasa’nın bir maddesinin değiştirilmesini 367 milletvekilinin oyuyla kabul etmiştir. Bu aşamadan sonra cumhurbaşkanı aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?

Correct! Wrong!

4) Yabancı bir sanatçının Türk vatandaşlığına geçirilmesine dair hazırlanan bir kanun, kanunların genel özelliklerinin hangisiyle bağdaşmaz?

Correct! Wrong!

5) TBMM’nin 260 milletvekiliyle toplandığı ve görüşülen bir kanunu 131 milletvekilinin oyuyla kabul ettiği varsayımında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Correct! Wrong!

6) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

7) Bir babanın üniversiteye giden çocuğuna daha fazla, ilkokula giden çocuğuna ise daha az harçlık vermesi hangi adalet türüne örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

8) Aşağıdakilerden hangisi kişinin hakkını bizzat koruması yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

9) Bir normun muhatabının norma yeterince uyup uymadığı, normun ihlali halinde normu koyan otoritenin cebri vasıtalarla normun saygınlığını sağlayıp sağlayamadığı sorunu normun hangi özelliğine işaret eder?

Correct! Wrong!

10) Kendisine hiçbir zaman uyulmayan ve hiçbir zaman uygulanmayan bir normun geçerliliğini yitirmesi aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir?

Correct! Wrong!

Hukuk Başlangıcı Test-1
ÇOK İYİ
Ders Notunuz: AA
ÇOK İYİ
Ders Notunuz: BA
İYİ
Ders Notunuz: BB
İYİ
Ders Notunuz: CB
ORTA
Ders Notunuz: CC
KOŞULLU
Ders Notunuz: FF

Share your Results:
Sitede 1.sınıfa ait dersler de faydalanabileceğiniz, Pratikler, Testler,  Sınav Soruları İçin Çalışma odasına uğrayabilirsiniz.

Hukuk Başlangıcı Test-1” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: