EŞYA HUKUKU/3-Hak Kavramı ve Ayni Hak

Kanalımıza abone olarak benzer paylaşımlar için destek olabilirsiniz..

HAK KAVRAMI

Hak, hukuk düzenince korunan menfaattir. Haklar çok çeşitli açılardan gruplandırılabilir.
1.Nispi (şahsi) Haklar
2.Mutlak Haklar
Kişiler üzerinde Mallar Üzerinde

1) Kişilik hakkı 1) Maddi (eşya) – ayni haklar

2) Velayet hakkı 2) Gayrimaddi – fikri ve sınai haklar

3) Vesayet hakkı
Nispi haklar: Sadece hukuki ilişkinin tarafları arasında hak ve borç ilişkisi doğuran, ileri sürülebilen, bu nedenle dışa karşı açıklanması gerekmeyen haklardır. Örn. Satım sözleşmesinden doğan alacak hakkı nispidir.
Mutlak Haklar: kişiler ve mallar üzerinde kurulabilir.

  • Kişiler üzerindeki mutlak hakların en önemlisi kişilik hakkıdır. Kişilik hakkı içeriğinde yaşama hakkını, vücut bütünlüğünü, şeref, namus, haysiyet vb. bulundurmaktadır.
  • Gayri maddi mallar; patent, marka gibi gayri maddi değeri olan, cismani olmayan fakat üzerinde mutlak hakkımızın olduğu mallardır. Fikri ve sınai haklar kendine özgü bir mutlak hak niteliği taşır.
  • Ayni haklar, eşya üzerinde kurulan mutlak haklardır.

Ayni hakların dış dünyaya açıklanması:

· Taşınırlarda; Zilyetlik

· Taşınmazlarda: Tapu siciline tescildir.

AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI

A. Ayni Hak Kavramı:
1) Klasik Görüş
Bir şey üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan hak olarak nitelendirilmektedir. Bu görüşe göre ayni hak, hak sahibi ile eşya arasında doğrudan doğruya bir ilişki sayılmaktadır.
2) Şahısçı Görüş
Bir şey üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen hak olarak nitelendirilmektedir. Bu görüşü kabul edenlerin bir kısmı, ayni hakkı hak sahibi ile bunun dışındaki bütün kişiler arasında bir ilişki saymaktadır. Bunlara göre ayni hak,sahibine karşı diğer bütün kişileri olumsuz bir borç; bu hakkı ihlal etmeme borcu altına sokan bir ilişkidir.
3) Birleştirici Görüş
Bugün Türk hukukunda hakim olan ve yukarıdaki iki görüşü birleştiren görüştür. Buna göre, “bir kimseye bir şey üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve bu sebeple herkese karşı ileri sürülebilen hak”tır.
B. Ayni Hak Unsurları:

Yukarıda kabul edilen ayni hak kavramı üç unsuru içermektedir:
1) Ayni hak EŞYA üzerinde söz konusudur.
2) Ayni hak, eşya üzerinde DOĞRUDAN DOĞRUYA hakimiyet sağlar.
3) Ayni hak, eşya üzerinde sağladığı hakimiyet dolayısıyla HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLEN bir haktır. (Mutlak haktır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: