EŞYA HUKUKU/ 1-Eşya Hukukuna Giriş-Eşyanın Özellikleri

YouTube Kanalımıza Abone olarak benzer paylaşımlar için destek olabilirsiniz..

EŞYA HUKUKU

Medeni hukukun, kişilerin eşya (mallar) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır. Eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlayan haklara “aynî haklar” denir. Eşya hukukunun temel konusunu ayni haklar teşkil eder. Prensip itibariyle eşya üzerindeki hakimiyet “fiili hakimiyettir” ve buna “zilyetlik denir”. Zilyetliğin, taşınır adı verilen taşınabilir eşya üzerindeki hakimiyeti ve özellikle hakimiyetin dayandığı ayni hakkı açıklamadaki yeterliliği, taşınmaz adı verilen taşınamayan eşyada gösteremeyişini göz önünde tutan bazı hukuk düzenleri zilyetliğin taşınırdaki durumunu ifa etmek üzere taşınmazlarda “Tapu Sicili” adı verilen sistemi kabul etmişlerdir.
Eşya hukukunun konusunu “ayni haklar”, “zilyetlik” ve “tapu sicili” kurumları oluşturur.

Şey ve eşya arasındaki ilişki; tekil, çoğul ilişkisidir. Şey sözcüğü, eşya sözcüğünün tekilidir. Mal kelimesini eşya konusunda kullanmamamız gerekir. Eşya hukukunda eşya sözcüğünü kullanmakla yükümlüyüz.

EŞYANIN ÖZELLİKLERİ:

Cismani olmalıdır: Gözle görülebilen somut bir varlığı olmalıdır.
Sınırlanmış olmalıdır: Okyanus, deniz, hava gibi şeyler sınırlanmamıştır, bu nedenle bunlara eşya hukuku anlamında eşya diyemeyiz. Fakat havuza deniz suyu doldurduğunuzda sınırlanmış olur.
Üzerinde hâkimiyet kurulabilir olması gerekir: Güneş, ay vb. üzerinde hâkimiyet kuramayız.
Mutlaka ekonomik bir varlığının, değerinin olması gerekir: Bir pirinç tanesinin ekonomik değeri yoktur. Fakat pirinç tanesinin üzerine adınızı yazdırdınız, kolye şeklinde yaptırdığınızda bu bir ekonomik değer taşır ve eşya niteliği kazanır.
Eşyanın, insanın vücudu ve vücutla organik bağ içinde olan kısımlarından olmaması gerekir: Örneğin, takma diş vücut ile organik bir bağ içerisinde ise eşya değildir. Vücuttan ayrıldığında eşyadır. Organ ve doku nakli hakkında özel kanun vardır. Bu kanun olmasaydı bağış sözleşmesine dayanılarak yapılamazdı, kişilik hakları devreye girerdi. Böbrek bir eşya değildir, alım-satım konusu yapılamaz, eşya hukukunun konusu değildir. Saç eşya değildir, peruk eşyadır. Kan karşılıklı veya karşılıksız verilebilmektedir, eşya olması tartışılır. Ceset eşya niteliği taşımaz.

Bu Beş temel özelliğe sahip şey hukuki anlamda eşyadır,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: