EŞYA HUKUKU/5-Ayni Hak-Alacak Hakkı Karşılaştırması

Kanalımıza abone olarak benzer paylaşımlar için destek olabilirsiniz..

AYNİ HAK – ALACAK HAKKI KARŞILAŞTIRMASI

1.Ayni hak mutlak haktır.

Alacak hakkı nispi haktır.
2.Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilir ve herkes tarafından ihlal edilebilir.

Alacak hakkı herkese karşı ileri sürülemez ve herkes tarafından ihlal edilemez.
3.Ayni hak mevcut ve belirli şeyler üzerinde kurulabilir.

Alacak hakkı ise mevcut olmayan ve belirlenebilir şeyler üzerinde kurulabilir.
4.Sınırlı ayni hak sahipleri korunur. Örn. A, B’nin dairesi üzerinde bir oturma hakkına sahiptir. B, bu daireyi başka birisine devretse dahi A’nın oturma hakkı sürecektir. Alacak hakkında böyle bir koruma yoktur. Örn. A, kalemi B’ye sattı fakat teslimi etmedi. Sonra A, kalemi C’ye sattı, teslim etti. B, C’ye karşı hak ileri süremez çünkü B’nin sadece şahsi hakkı vardır.
5.Ayni hak üzerinde hak sahibi ile iradi veya kanuni temsilcileri tasarrufta bulunabilir. Alacak hakkında ise bir kimse kendisine ait olmayan bir malın da üzerinde tasarrufta bulunabilir.
6.Ayni hak sahibi şeyi terk edebilir.

Alacak hakkı karşı tarafın iradesi dışında terk edilemez.
7.Ayni haklar sınırlı sayıdadır. Yalnızca kanunda belirtilen ayni haklar olabilir.

Alacak hakları sınırlı sayıda değildir. Numerus clausus ilkesi geçerli değildir.
8.Ayni haklarda zamanaşımı yoktur.

Alacak haklarında zamanaşımı ve hak düşürücü süre vardır.
9.Ayni hakları düzenleyen kurallar emredici kurallardır.

Alacak haklarını düzenleyen kurallar genellikle tamamlayıcı, yorumlayıcı, açıklayıcı kurallardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: