CEZA HUKUKU (GENEL)/ 6-Suç Teorisi-Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

SUÇ

Kanunda yazılı olan suç tanımına uyan ( Kanunilik ), suç işleme kabiliyeti bulunan bir kimse tarafından işlenen ( Kusurluluk ), Hukuka Aykırı nitelik taşıyan ( Hukuka Aykırılık Unsuru ) insan davranışına ( Maddi Unsur ) suç adı verilir.
Bu özellikleri taşımayan bir eylem suç olarak tanımlanamaz. Bu unsurlardan farklı olarak suç işleyen failin yargılanabilmesi için bir takım gerekliliklere ihtiyaç vardır. Bunlar:
– Ön şartlar: Bir davranışın suç olabilmesi için o davranışta bulunması gereken ilk husus ön şarttır. Örneğin zimmet suçunun söz konusu olabilmesi için failin mutlaka Kamu görevlisi olması gerekmektedir.
– Cezalandırılabilme Koşulları: Bu şartlar da ön şartlar gibi suçun unsurlarından önce bulunması gereken hususlardır. Örneğin, yabancı ülkede Türk vatandaşına karşı suç işleyen bir yabancı failin yargılanması için Türkiye de bulunması gibi. Bu yabancının eylemi suç olsa dahi Türkiye de değil ise yargılama yapılamaz.
– Kişisel Cezasızlık Nedeni: Bu nedenler kişinin cezalandırılmasına engellerler. Örneğin milletvekillerinin söz, oy ve düşünce açıklamaları suç olsa dahi kişisel bir cezasızlık nedeni olduğu için cezalandırılamaz. Eylem suçtur fakat kişisel özel bir nedenden dolayı milletvekili cezalandırılamamaktadır. Ancak milletvekili ile birlikte normal bir vatandaş bu suça iştirak etmiş ( Milletvekili ile birlikte bir normal vatandaş meclis çalışması sırasında bir başkasına hakaret etmiş ise ) bu halde bu vatandaş cezalandırılır. Çünkü dokunulmazlık sadece milletvekiline sağlanan kişisel bir cezasızlık nedenidir.

 

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER

Suç sayılan eylemlerin bazı şartlar altında gerçekleştirilmesi halinde suç olarak kabul edilmemesi ve bazı hallerde de suç sayılmakla birlikte ceza indirimi yapılması ya da hiç ceza verilmemesi sonucunu doğuran nedenlerdir.
Bu sebepleri hukuka uygunluk nedenleri ve ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan diğer nedenler olarak ayırmak mümkündür.

HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ:
1- Meşru Müdafaa.
2- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi.
3- Hakkın Kullanılması.
4- Mağdurun Rızası.
Bu durumlarda işlenen fiiller suç değildir. Bu hallerde kişiye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz, dava açılmış ise BERAAT KARARI VERİLİR. Bu nedenler objektiftir. Kişiye bağlı nedenler değildir. Bu durumlarda bulunan bütün kimseler bu hükümler uyarınca değerlendirilir ve ceza verilmez.

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER
Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler şunlardır:
1- Zorunluluk hali ( ıztırar )
2- Haksız Tahrik
3- Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi,
4- Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit
5- Hata
6- Yaş Küçüklüğü
7- Sağır ve Dilsizlik
8- Akıl Hastalığı
9- Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olma.

 

Ceza Hukuku Ders Notları için Tıklayınız

Diğer Ders Özetleri İçin Aşağıdaki linkten Tıklayınız.

1- Ceza Hukukunun İşlevi ve Kaynakları

2- Ceza Hukukuna Hakim olan İlkeler

3- Cezanın Kanununun Uygulanması-Zaman Bakımından Uygulama

4- Cezanın Kanununun Uygulanması-Kişi Bakımından Uygulama

5-Cezanın Kanununun Uygulanması-Kişi Bakımından Uygulama

6-Suç Teorisi-Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: