HUKUK SOSYOLOJİSİ/Testler-1

Hukuk Sosyolojisi Test Çöz Hukuk sosyolojisi dersine ait; Toplum, Sosyoloji ve Hukuk Hukukun Toplumsal İşlevi Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Hukuk

Devam

İdare Hukuku Test Soruları

1) 1982 Anayasasının yürürlükteki şekline göre Anayasa Mahkemesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçü TBMM, ondördü Cumhurbaşkanı

Devam