İnsan Hakları Hukuku Ders Notları

“İnsan hakları olgusu, tüm insanların zaman ve mekana bağlı olmaksızın dokunulamaz bir takım hakları olduğu varsayımına dayanmaktadır. İnsan hakları düşüncesi

Devam