İcra-İflas Hukuku Ders Notu

“Takip (İcra-iflas) hukuku; Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu

Devam