Borçlar Hukuku (Özel)/Özel Borç İlişkileri ve BK’da Düzenlenen Sözleşmeler (Ders Özeti)

1)Özel borç ilişkileri Borçlar hukuku kişiler arasındaki borçlar hukuku ilişkilerini düzenlemektedir .Bu ilişki haksız fiilden,sözleşmeden veya sebepsiz zenginleşmeden doğabilmektedir. Diğer

Devam