BORÇLAR HUKUKU (GENEL)/2-Borç ve Borç İlişkileri (Ders Özeti)

BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Bir sosyal ilişkiyi borç ilişkisi sayabilmemiz için, o sosyal ilişkide borçlu ve alacaklının ve bunun yanı

Devam

BORÇLAR HUKUKU (GENEL)/ 1-Borçlar Hukukunun Kaynakları (Ders Özeti)

Hukuk, sosyal ilişkileri düzenleyen ve yaptırımı bulunan kurallar topluluğudur. Borçlar Hukukunun konusunu bu sosyal ilişkiler arasında borç ilişkileri adını verdiğimiz

Devam

Borçlar Hukuku (Genel)/ Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler (Ders Özeti)

Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler 1) İrade Özerkliği a) Sözleşme özgürlüğü: tarafların özel borç ilişkilerini hukuk düzeninin sınırları içerisinde serbestçe

Devam