ULUSLARARASI HUKUK/3-Uluslararası Hukukun Kaynakları

ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI Hukukun kaynakları’ ifadesi, hukuk tekniği açısından, belli bir hukuk sisteminde geçerli olan kuralları belirlemeye yönelmiş ölçütleri karşılamak

Devam

CEZA HUKUKU (GENEL)/ 6-Suç Teorisi-Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

SUÇ Kanunda yazılı olan suç tanımına uyan ( Kanunilik ), suç işleme kabiliyeti bulunan bir kimse tarafından işlenen ( Kusurluluk

Devam

ULUSLARARASI HUKUK/ 2-Uluslararası Hukuk Nedir? Klasik ve Modern Dönem Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk Nedir? Uluslararası hukuk, ‘uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen ilke ve kurallar’ olarak tanımlanabilir. Uzun süre sadece devletlerin

Devam

CEZA HUKUKU (GENEL)/4-Ceza Kanununun Yer Bakımından Uygulanması

CEZA KANUNUNUN UYGULANMASI Ceza Kanununun uygulanması 3 e ayrılır 1.Zaman Bakımından Uygulama 2.Yer Bakımından Uygulama 3.Kişi Bakımından Uygulama   2-YER

Devam