MEDENİ USUL HUKUKU / Çekişmeli Yargı-Çekişmesiz Yargı Kavramları

Medeni Usul Hukuku Kavramı Medeni usul hukuku, kanuna ve belli kurallara dayanan özel hakların bir mahkeme kararıyla korunması ve temini

Devam

Bozma Kararı Nedir?

Bozma kararı: Temyiz incelemesi sonunda maddî hukuk ve usûl hukuku kurallarına aykırı olan alt derece mahkemesi kararlarının Yargıtay’ca (ilgisine göre

Devam

Ayni Hak Nedir?

Aynî hak Bir eşya üzerinde söz konusu olan, sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan, eşya üzerinde sağladığı hâkimiyet dolayısıyla

Devam