Anayasa Hukuku Test-1

1- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

2- “Yürürlükte olan (resmi) ve fiilen de uygulanan bir anayasa bulunmakla beraber bunun anayasacılığın gereklerine uygun olmaması durumudur. Bu tür anayasalar sadece devlet teşkilatını gösterir, ama iktidarın kötüye kullanılması karşısında özgürlükleri güvence altına almazlar.’’ Yukarıda tanımı verilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

3- Olağan yasama süreciyle değiştirilemeyen, değiştirilmesi için diğer kanunların yapılmasına göre daha zorlaştırılmış özel bir takım usullerin öngörülmüş olduğu anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4-I-Yazılı Anayasa II-Tek Kademeli Yönetim III-Anayasal Hakem IV-İki Meclisli Parlamento Yukarıda verilenlerden hangileri federal devlet modelinin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

5- Aşağıdaki seçim sistemlerinden hangisi Türkiye’de hiç kullanılmamıştır?

Correct! Wrong!

6- Egemenlik kavramını bugünkü anlamıyla ilk ortaya atan ve bu kavramı sistemli bir şekilde inceleyen düşünür kimdir?

Correct! Wrong!

7- Yaygın bir toplumsal destek arayışında olmayan, fakat daha ziyade yerel düzeydeki seçkin ve nüfuzlu kişileri kazanmaya çalışan partilere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

8- 1808 yılında merkezi hükümet temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan Sened-i İttifak’ın tam bir anayasa olmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9- A ülkesinde Cumhurbaşkanı yasama organı tarafından seçilmektedir. Hükümet yasamanın içinden çıkmakta ve yasama organının güvensizlik oyuyla düşürülebilmektedir. A ülkesinin hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Başkanlık Sistemi b) Parlâmenter Sistem c) Yarı-Başkanlık Sistemi d) Meclis Hükümeti e) Kuvvetler Birliği Sistemi

10- Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

a) 1924 Anayasası meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında karma bir sistem karma bir sistem kurmuştur. b) Kanunların anayasaya uyguluğunun denetlenmesi için bir denetim sistemi kurmuştur. c) 1924 Anayasasının öngördüğü sistem ‘’Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı’’ sistemi olarak adlandırılmıştır. d) 1924 Anayasası sert bir anayasadır. e) Laiklik ilkesi 1924 Anayasasına 1937 yılında yapılan değişiklik ile girmiştir.

Anayasa Hukuku Test-1
ÇOK İYİ
Ders Notunuz: AA
ÇOK İYİ
Ders Notunuz : AB
İYİ
Ders Notunuz: BB
İYİ
Ders Notunuz: CB
ORTA
Ders Notunuz: CC
ORTA
Ders Notunuz: CC
KOŞULLU
Ders Notunuz: DD
KALIR
Ders Notunuz: FF

Share your Results:

 

Sitede 1.sınıfa ait dersler de faydalanabileceğiniz, Pratikler, Testler,  Sınav Soruları İçin Çalışma odasına uğrayabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: