27 Başlıkta Hukukun Evrensel İlkeleri

 

Hukukun Evrensel ilkeleri hukuk toplumlarının vazgeçilmez ve devredilemez değerleridir. Kanunların oluşturulması ve uygulanması durumunda temel kaynak olan hukukun evrensel ilkelerini Prof. Dr. Ersan Şen hoca 27 başlık altında toplamıştı. . “Türkiye Cumhuriyeti, hukuk kurallarını bu ilke ve esaslar ışığında düzenleyip uygulamak zorundadır. Aşağıda, hukukun evrensel ilke ve esaslarının neler olduğuna ve kısa tanımlarına yer vereceğiz. Sosyal düzeni kuran, kişi hak ve hürriyetleri ile sistemi koruyan hukuk kuralları, bu ilke ve esaslara göre düzenlenip uygulanmalıdır.Hukukun evrensel ilke ve esasları, normlar hiyerarşisinin tepesindedir. Normlar hiyerarşisine göre sıralama; anayasa, bağlayıcı uluslararası sözleşmeler, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzük, yönetmelik ve diğer alt düzenleyici tasarruflardır. Alt sırada bulunan norm üst normun uygulayıcısı olup, ona aykırı olamaz. Tüm bu normların üstünde, aşağıda yer vereceğimiz hukukun evrensel ilke ve esasları yer alır. Ancak Anayasada buna ilişkin bir hüküm bulunmadığını da belirtmek isteriz.”

0-people-make-the-world-go-round

 

 • 1- Hukuk Devleti
 • 2- Kuvvetler Ayrılığı
 • 3- Yargı Birliği
 • 4- Tabii Mahkeme ve Hakim Güvencesi
 • 5- Eşitlik
 • 6- Laiklik
 • 7- Sözleşme Özgürlüğü ve Güvenliği
 • 8- Hak Arama Hürriyeti
 • 9- Dürüst Davranma ve İyiniyet İlkeleri
 • 10- Müktesep (Kazanılmış) Hak
 • 11- Bir Suçtan İki Yargılama Yapılmaz/Ceza Verilemez
 • 12- Suçta ve Cezada Kanunilik
 • 13- Sorumluluğun Şahsiliği İlkesi
 • 14- Cezanın Bireyselleştirilmesi
 • 15- Kusur Sorumluluğu
 • 16- Dürüst Yargılanma ve Savunma Hakkı
 • 17- Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi
 • 18- Hukuk Güvenliği Hakkı
 • 19- Yargı Bağımsızlığı
 • 20- Hakim Tarafsızlığı
 • 21- İddia Edenin İspat Külfeti
 • 22- Yargı Kararlarının Gerekçeli Olması
 • 23- Borçların Nisbiliği
 • 24- Ceza Kanununu Bilmemek Mazeret Sayılmaz
 • 25- Şüpheden Sanık Yararlanır
 • 26- Mülkiyet Hakkı:
 • 27- İfade Hürriyeti

 

Bu başlıkların detayı ve Prof. Dr. Ersan Şen hocanın yazısına buradan erişebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: